ТЕФЛОНИРАНЕ


Тефлониране на метални повърхности – нанасяне на незалепващо PTFE /ТЕФЛОН/ покритие върху

Метални части и детайли използвани в промишлеността

Плочи, валове, ножове, използвани в опаковъчната, копирна и друга техника

Рециклиране на износени детайли от различни области на промишлеността

Матрици, форми за печене, тави, намиращи приложение в производството на хляб, сладкарски изделия и други области на хранително-вкусовата индустрия.

ДРУГИ УСЛУГИ

A

Изработва съдове и различни форми от метал по зададени размери от клиента

A

Фирмата изпълнява поръчки за изработване на ел.нагреватели по задание на клиента

ХАРАКТЕРИСТИКА

ТЕФЛОН е двуслойна PTFE система с незалепващ ефект, устойчива на висока температура / 260 градуса С/, цвят-черен металик

За по-добра адхезия детайлите предварително се награпяват, което осигурява дълготрайност на покритието при ползване

Продукта отговаря на Европейските изисквания за директен контакт с храна

Прилага се върху валцован и лят алуминий